Giải thưởng và thành tựu của BKAPGROUP

Mô tả

2021

Giải thưởng “Sao Khuê” lần thứ 6

Đơn vị đào tạo CNTT xuất sắc nhất Việt Nam

2020

Giải thưởng “Sao Khuê” lần thứ 5

Đơn vị đào tạo CNTT xuất sắc nhất Việt Nam

2019

Giải thưởng “Sao Khuê” lần thứ 4

Đơn vị đào tạo CNTT xuất sắc nhất Việt Nam, ra mắt hệ sinh thái giáo dục toàn diện, khép kín BKAPGROUP

2015

Giải thưởng “Đơn vị đào tạo xuất sắc năm 2014”

Nhận giải thưởng “Đơn vị đào tạo xuất sắc năm 2014” của hệ thống Aptech Việt Nam  
12/2013

Giải thưởng “Doanh nghiệp văn hoá UNESCO”

Nhận giải thưởng “Doanh nghiệp văn hoá UNESCO”
04/2013

Nhận giải thưởng “Sao Khuê”

Nhận giải thưởng “Sao Khuê” dành cho đơn vị đào tạo CNTT xuất sắc nhất Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp
04/2012

Nhận giải thưởng “Sao Khuê”

Nhận giải thưởng “Sao Khuê” lần 2 dành cho đơn vị đào tạo CNTT xuất sắc nhất Việt Nam
02/2012

Đạt cúp “Sao Khuê”

Đạt cúp “Sao Khuê”  cho đơn vị đào tạo CNTT xuất sắc nhất Việt Nam 2011 do Hiệp hội phần mềm Việt Nam Vinasa trao tặng
2010

Siêu cúp “Super Achiever Award”

Siêu cúp “Super Achiever Award” dành cho đơn vị đào tạo xuất sắc nhất Aptech Việt Nam
2007-2009

Siêu cúp “Super Achiever Award”

Siêu cúp “Super Achiever Award” dành cho đơn vị đào tạo xuất sắc nhất Aptech toàn cầu 
2006

Đạt “Cup Star Performer” 

Đạt “Cup Star Performer” cho đơn vị đào tạo CNTT xuất sắc nhất Hệ thống Aptech Việt Nam
2005

Nhận Cúp toàn cầu

Nhận Cúp toàn cầu cho đơn vị đào tạo xuất sắc nhất của Tập đoàn Aptech